Есептік жүктемені анықтау әдістері

Предыдущая12345678Следующая

Есептік жүктемені анықтаудың бірнеше әдістері бар.

Электрлік жүктемені анықтаудың негізгі тәсілдеріне келесіні жатқызуға болады:

а) бекітілген (номиналды) қуат және сұраныс коэффициенті арқылы;

б) орташа қуат және максимум коэффициенті арқылы (жүктеме графигінің реттелген диаграммалар әдісі);

в) орташа қуат және жүктеме графигінің пішін коэффициенті арқылы;

г) орташа қуат және орташа есептік жүктемеден ауытқуы арқылы (статистикалық әдіс).

Есептік жүктемені анықтаудың қосымша тәсілдеріне келесіні жатқызуға болады:

а) қандай да бір уақыт аралығында берілген көлемдегі өнімнің шығарылу кезеңін өнімнің бірлігіне кететін электр энергияның меншікті шығыны арқылы;

б) өндіріс ауданының бірлігіне кететін меншікті жүктеме арқылы.

Бекітілген (номиналды) қуат және сұраныс коэффициенті арқылы есептік жүктемені анықтау

Жұмыс режімі біркелкі электр қабылдағыштар тобының есептік жүктемесі келесідей анықталады

, , .

Ндірістік ауданының бірлігіне кететін меншікті жүктеме арқылы есептік жүктемені анықтау

Әдіс цехтағы қабылдағыштардың қуаты аз және олар өндіріс аймағында бір қалыпты орналасқан кезде қолданылуы мүмкін.

Ре=ρж∙F

мұндағы F – топтың қабылдағыштарын орналастыру ауданы, м2;

ρж- 1м2 өндірістік ауданына кететін меншікті есептік қуат, кВт/м2.

Нім бірлігіне шаққанда электроэнергияның меншікті шығыны арқылы есептік жүктемені анықтау

Wж= Мж∙ωменш, , ,

Мж- өнімнің жылдық шығарылуы, дана, м, т, м2;

ωменш – электр энергияның меншікті шығыны, кВтсағ/өнім данасы;

Рож – жүктеменің орташа жылдық қуаты;

Тж – жұмыс уақытының жылдық жиыны, сағ;

α – энергқолданыс бойынша ауысымдық коэффициенті, α≡0,5÷0,9.


0776843471752519.html
0776893431930198.html
    PR.RU™